Telefoni.ba - Specifikacije, recenzije, vijesti Telefoni.ba - Specifikacije, recenzije, vijesti

Specifikacije, recenzije, novosti, slike

.

Duolingo – aplikacija za učenje stranih jezika (iOS, Android)

Telefoni.ba

Duolingo – aplikacija za učenje stranih jezika (iOS, Android)

Duolingo je popularna aplikacija za učenje stranih jezika sa preko 25 miliona preuzimanja, a ono najbolje je to što je besplatna i nema dosadnih reklama. Naravno, aplikacija je na engleskom te za učenje drugih stranih jezika morate imati bar osnovno znanje engleskog jezika. Nakon što izaberete jezik koji želite da učite i vježbate, ponuditi će vam se opcija da krenete kao početnik ukoliko nemate baš nikakvo znanje željenog jezika, a možete i odmah preći na napredni nivo ako imate prethodno znanje. Također možete odraditi kratki test koji će odrediti vaš nivo znanja te će vam Duolingo automatski odrediti odakle da počnete. Test se radi preko web verzije.

Sa Duolingom kroz jezik prolazite na, nazovimo tradicionalni način. Učite jezik po etapama počevši najprije sa sadašnjim vremenom, učenjem vokabulara, množinom, zamjenicama, veznicima itd. U svakom od ovih dijelova imate po 8-9 lekcija, podijeljenih u vježbe. Kako budete napredovali, tako će fraze koje vježbate postajati kompleksnije i teže. Dodatna glagolska vremena ćete vježbati i učiti mnogo kasnije kada dostignete naprednije nivoe znanja.

Svaka lekcija je podijeljena na 4 vrste vježbi:

  1. vježba prevođenja gdje trebate sa engleskog jezika (ukoliko uskoro ne ponude bosanski, hrvatski ili srpski jezik kao maternji) na jezik koji učite, npr. sa engleskog jezika prevodite na njemački;
  2. vježba slušanja gdje se koncentrišete na diktiranje, odnosno izgovaranje fraze koju, nakon što čujete, trebate ispod napisati;
  3. vježba povezivanja u kojoj trebate zadanu riječ povezati sa slikom i obrnuto;
  4. vježba pričanja ili izgovaranja gdje trebate glasno izgovoriti zadanu rečenicu.

Svaki nivo je sastavljen od 15 vježbi, a tokom jednog nivoa imate 3 života, odnosno 3 srca da ga završite. Ukoliko napravite više od 3 greške, gubite sva tri života te morate početi lekciju ispočetka. Jedna lekcija traje otprilike od 5 do 20 minuta.

 

Duolingo ne pruža nikakva gramatička objašnjenja. Dakle, radite samo vježbe bez ikakvih dodatnih objašnjenja zašto ste upotrijebili jedno glagolsko vrijeme, a ne drugo i tome slično. Ukoliko koristite web verziju, onda možete postavljati pitanja o onome što vas zanima na forumu.

Ono što nam se dopalo kod Duolinga je to što nudi napredovanje kroz nivoe, skupljanje poena, jednostavno korištenje, odličan dizajn itd. Također vas motivira da što više radite vježbe i napredujete. Mislimo da je ovo jedna od najboljih aplikacija ovog tipa, a pogotovo za studente koji se bave stranim jezicima. Zapravo, ko bi mogao odoliti ovoj slatkoj sovi?


 
Komentariši