Telefoni.ba - Specifikacije, recenzije, vijesti Telefoni.ba - Specifikacije, recenzije, vijesti

Specifikacije, recenzije, novosti, slike

.

Biro App: Grad Visoko prvi u BiH implementirao aplikaciju koja besplatno povezuje poslodavce i osobe koje traže posao

Telefoni.ba

Biro App: Grad Visoko prvi u BiH implementirao aplikaciju koja besplatno povezuje poslodavce i osobe koje traže posao

U nastojanju da se prevaziđu negativni efekti pandemije na stanje u privredi, gradska administracija na čelu sa gradonačelnicom Amrom Babić je implementirala IT servis u obliku aplikativnog rješenja, koje ima za cilj jednostavno povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada.

‘Biro App’ prvi je IT servis ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, koji je implementirala jedna lokalna zajednica.

Naša trajna opredijeljenost je usmjerena na stvaranje povoljnih uslova za povećanje kompetitivne prednosti naših kompanija sa jedne strane, kao i olakšavanje pristupa tržištu rada našim građanima sa druge strane, a kroz omogućavanje bolje međusobne povezanosti i bolje komunikacije.

U vremenu ubrzanog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija neminovno je pratiti nove trendove. Korištenje tehnologije omogućava našim kompanijama a i građanima da se nalaze na jednakom nivou sa najrazvijenijim tržištima.

Uvjereni da će korištenje ovog servisa ubrzati i olakšati povezivanje poslodavaca sa potrebnim i kvalifikovanim uposlenicima, razvili smo jednostavnu aplikaciju “Biro App” putem koje će se stanovnici Visokog na jednostavan, transparent i besplatan način informisati o otvorenim oglasima za posao.

Aplikaciju možete preuzeti sa linka:

Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=ba.devbase.biroapp

Appstore: https://apps.apple.com/us/app/id1532037119

Press Grada VisokoRelated articles

Komentariši